ŞİRKET DUYURUSU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında; Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ’nin tasfiyesine karar verilmiştir. 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 50/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikler kapsamında Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonları oluşturulmuş olup, tasfiye işlemleri bu komisyon tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.

6361 sayılı Kanun’un 50/A maddesinde yer alan;
“Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz.” hükmü gereğince herhangi bir tahsisat yapılmayacaktır.

Diğer taraftan;

TASFİYE HALİNDE DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ TASFİYE KOMİSYONU

Borç ödemesi için kullanılacak TASFİYE HALİNDE DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON AŞ’ye ait banka hesap numarası:


 1. Türkiye İş Bankası AŞ IBAN: TR71 0006 4000 0011 3590 1695 21
 2. T.C. Ziraat Bankası AŞ IBAN: TR45 0001 0025 4691 8846 4650 01
 3. T. Garanti Bankası AŞ IBAN: TR94 0006 2001 2620 0006 2966 52
 4. T. Vakıflar Bankası TAO IBAN: TR80 0001 5001 5800 7311 5966 99
 5. Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ IBAN: TR51 0020 5000 0961 7868 8000 01
 6. Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ IBAN: TR97 0020 3000 0836 8690 0000 02

SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYIZŞİRKET DUYURUSU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında; Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ’nin tasfiyesine karar verilmiştir. 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 50/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikler kapsamında Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonları oluşturulmuş olup, tasfiye işlemleri bu komisyon tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.

6361 sayılı Kanun’un 50/A maddesinde yer alan;
“Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz.” hükmü gereğince herhangi bir tahsisat yapılmayacaktır.

Diğer taraftan;

TASFİYE HALİNDE DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ TASFİYE KOMİSYONU

Borç ödemesi için kullanılacak TASFİYE HALİNDE DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON AŞ’ye ait banka hesap numarası:


 1. Türkiye İş Bankası AŞ IBAN: TR71 0006 4000 0011 3590 1695 21
 2. T.C. Ziraat Bankası AŞ IBAN: TR45 0001 0025 4691 8846 4650 01
 3. T. Garanti Bankası AŞ IBAN: TR94 0006 2001 2620 0006 2966 52
 4. T. Vakıflar Bankası TAO IBAN: TR80 0001 5001 5800 7311 5966 99
 5. Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ IBAN: TR51 0020 5000 0961 7868 8000 01
 6. Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ IBAN: TR97 0020 3000 0836 8690 0000 02

ÇAĞRI MERKEZİ İLETİŞİM NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ


Tasfiye Halinde Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ için çağrı merkezi numarası 01.11.2021 tarihinden itibaren 444 00 14 olarak değiştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYIZ